سبد کالا روز مرد 1397/02/16 خدمات رفاهی

به مناسبت ولادت با سعادت حضرت امام علی (ع) و روز پدر مبلغ 2000000ریال برای پرسنل مرد به عنوان سبد کالا در کارت رفاهی شارژ گردید.