رستوران ها

با هدف تکریم پرسنل محترم شهرداری شیراز

اداره رفاه شهرداری شیراز با توجه به انعقاد قرارداد با بهترین رستوران های سطح شهر پرسنل محترم می توانند از تخفیفات و اعتبارات لازم استفاده نمایند.